آموزش استاندارد- خانه مدیریت صنعتی

استانداردها

خانه مدیریت صنعتی انواع استانداردهای ایزو را در محیطی مناسب و اساتید خبره و مجرب در این زمینه برگزارمی نماید.
گواهی های پایان دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی تحت اعتبار Global Group و سرممیزی تحت اعتبار IRCA می باشد.
یادگیری این دوره ها برای کلیه دانشجویان رشته مهندسی، مدیریت، شاغلان در صنعت، کارکنان شرکت های تولیدی و خدماتی و مدیران میانی، اجرایی و ارشد قابل کاربرد است. امروزه پیاده سازی استانداردهای ایزو در همه سازمان ها امری الزامی ست؛ لازمه این امر آموزش و یادگیری مسئولین مربوطه در سازمان می باشد.
دوره های استانداردغالبا بصورت کارگاهی و به همراه پذیرایی ناهار از شما سروران اجرا می گردد.
لیست انواع دوره های استاندارد برگزار شده در خانه مدیریت صنعتی به شرح زیر می باشد:
عنوان زمان آموزش عنوان زمان آموزش
تشریح الزامات و مستند سازی ISO9001:2015 2 روز ممیزی داخلی ISO27001 2 روز
ممیزی داخلی ISO9001:2015 2روز مخاطرات ISO27001 1 روز
سرممیزی ISO9001:20115 5روز سرممیزی ISO27001 5 روز
تشریح الزامات و مستندسازی ISO14001:2015 2روز تشریح الزامات IATF16949 2 روز
ممیزی داخلی ISO14001:2015 2روز ارزیابی ریسک براساس IATF16949 1 روز
تشریح الزامات و مستند سازی ISO45001 5 روز ممیزی داخلی IATF16949 2 روز
ممیزی داخلی ISO45001 2 روز تشریح الزامات HSE-MS 2 روز
سرممیزی ISO45001 5 روز تشریح الزامات HACCP 2 روز
تشریح الزامات ISO22000 2 روز تشریح الزامات ISO17025 2 روز
ممیزی داخلی ISO22000 2روز تشریح الزامات ISO17020 2 روز
تشریح الزامات ISO13485 2 روز تشریح الزامات ISO10002 2 روز
ممیزی داخلی ISO13485 2 روز تشریح الزامات ISO10004 2روز
سرممیزی ISO13485 5روز تشریح الزامات ISO15189 2 روز
تشریح الزامات ISO50001 2 روز تشریح الزامات ISO10015 2 روز
ممیزی داخلی ISO50001 2 روز سرممیزی ISO14001 5 روز
سرممیزی ISO50001 5 روز سرممیزی ISO22000 5 روز
تشریح الزامات ISO27001 2 روز *هر روز معادل 8 ساعت آموزش می باشد.
برای اطلاع از زمانیندی و هزینه دوره ها با ما در ارتباط باشید.