آموزش استاندارد- خانه مدیریت صنعتی

استانداردها

خانه مدیریت صنعتی انواع استانداردهای ایزو را در محیطی مناسب و اساتید خبره و مجرب در این زمینه برگزارمی نماید.
گواهی های پایان دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی تحت اعتبار Global Group و سرممیزی تحت اعتبار IRCA می باشد.
یادگیری این دوره ها برای کلیه دانشجویان رشته مهندسی، مدیریت، شاغلان در صنعت، کارکنان شرکت های تولیدی و خدماتی و مدیران میانی، اجرایی و ارشد قابل کاربرد است. امروزه پیاده سازی استانداردهای ایزو در همه سازمان ها امری الزامی ست؛ لازمه این امر آموزش و یادگیری مسئولین مربوطه در سازمان می باشد.
دوره های استانداردغالبا بصورت کارگاهی و به همراه پذیرایی ناهار از شما سروران اجرا می گردد.
لیست انواع دوره های استاندارد برگزار شده در خانه مدیریت صنعتی به شرح زیر می باشد:
عنوانزمان آموزشعنوانزمان آموزش
تشریح الزامات و مستند سازی ISO9001:20152 روزممیزی داخلی ISO270012 روز
ممیزی داخلی ISO9001:20152روزمخاطرات ISO270011 روز
سرممیزی ISO9001:201155روزسرممیزی ISO270015 روز
تشریح الزامات و مستندسازی ISO14001:20152روزتشریح الزامات IATF169492 روز
ممیزی داخلی ISO14001:20152روزارزیابی ریسک براساس IATF169491 روز
تشریح الزامات و مستند سازی ISO450015 روزممیزی داخلی IATF169492 روز
ممیزی داخلی ISO450012 روزتشریح الزامات HSE-MS2 روز
سرممیزی ISO450015 روزتشریح الزامات HACCP2 روز
تشریح الزامات ISO220002 روزتشریح الزامات ISO170252 روز
ممیزی داخلی ISO220002روزتشریح الزامات ISO170202 روز
تشریح الزامات ISO134852 روزتشریح الزامات ISO100022 روز
ممیزی داخلی ISO134852 روزتشریح الزامات ISO100042روز
سرممیزی ISO134855روزتشریح الزامات ISO151892 روز
تشریح الزامات ISO500012 روزتشریح الزامات ISO100152 روز
ممیزی داخلی ISO500012 روزسرممیزی ISO140015 روز
سرممیزی ISO500015 روزسرممیزی ISO220005 روز
تشریح الزامات ISO270012 روز*هر روز معادل 8 ساعت آموزش می باشد.
برای اطلاع از زمانیندی و هزینه دوره ها با ما در ارتباط باشید.