ایزو 17020

ایزو 17020

 

 

شامل الزامات برای صلاحیت نهادها

ایزو 17020 استاندارد ایزو 17020 شامل الزامات برای صلاحیت نهادهای انجام دهنده بازرسی و همچنین بی طرفی و انسجام در فعالیت های بازرسی آن ها می باشد.

مراحل بازرسی

مراحل بازرسی شامل طراحی، بررسی نوع ، بازرسی اولیه، بازرسی در حین کار یا بازبینی می باشد،در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید شخصیت حقوقی یا بخش تعیین شده ای از یک شخصیت حقوقی باشد، بطوری که برای کلیه فعالیت های بازرسی خود مسئولیت قانونی داشته باشد.

نهاد بازرسی

در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید تائید تسهیلات و تجهیزات در دسترس، مناسب و کافی داشته باشد تا مجاز به اجرای کلیه اقدامات مرتبط با فعالیت های بازرسی به روشی کارآمد و ایمن باشد.

پیمانکار فرعی

هر گاه نهاد بازرسی بخشی از بازرسی را به پیمانکار فرعی واگذارنماید،باید اطمینان حاصل کرده و بتواند اثبات کند که پیمانکار فرعی صلاحیت انجام فعالیت های مورد نظر را دارد و در صورت کاربرد، از الزامات مرتبط تصریح شده در این استاندارد یا سایر استانداردهای ارزیابی انطباق مرتبط تبعیت می کند.

الزامات و دستور العمل ها

در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید روش ها و روش های اجرائی تعریف شده در الزامات که بازرسی باید مطابق آنها انجام شود را به کار گیرد،نهاد بازرسی باید دستورالعمل های مدون کافی برای طرح ریزی بازرسی و فنون نمونه برداری و بازرسی داشته باشد و در جایی که فقدان این دستورالعمل ها بتواند اثربخشی فرآیند بازرسی را به مخاطره اندازد، باید آنها را به کار گیرد.

اطمینان از شناسایی انحصاری

در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید اطمینان حاصل کند که مورد ها و نمونه هایی که بایستی بازرسی شوند به طور انحصاری شناسایی شده اند تا از بروز اشتباه در ارتباط با شناسایی این گونه موردها و نمونه ها جلوگیری شود،در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید اطمینان حاصل کند که موردها و نمونه هایی که بایستی بازرسی شوند به طور انحصاری شناسایی شده اند تا از بروز اشتباه در ارتباط با شناسایی این گونه موردها و نمونه ها جلوگیری شود.

فرآیندی مدون

در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید دارای فرآیندی مدون برای دریافت ، ارزیابی و تصمیم گیری درباره شکایت ها و درخواست های رسیدگی مجدد باشد،در استاندارد ایزو، نهاد بازرسی باید یک سیستم مدیریت را ایجاد و برقرار نگه دارد که توانایی دستیابی به اجرای دائمی را داشته باشد.

در استاندارد ایزو 17020 دروندادهای بازنگری مدیریت باید شامل اطلاعاتی مربوط به موارد زیر باشد:

الف: نتایج ممیزی های داخلی و بیرونی
ب: بازخور از کارفرمایان و طرف های ذینفع مرتبط با اجرای الزامات این استاندارد ها
پ: وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
ت: اقدامات پیشگیرانه مربوط به بازنگری های قبلی مدیریت
ث: اجرای اهداف
ج: تغییراتی که می تواند بر سیستم مدیریت تاثیر گذارد
چ: درخواست های رسیدگی مجدد و شکایت ها

در استاندارد های ایزو 17020 برونداد های بازنگری مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد زیر باشد:

الف: بهبود اثر بخش سیستم مدیریت و فرآیندهای آن.
ب: بهبود در نهاد بازرسی مربوط به اجرای الزامات این استاندارد.

 

برای یادگیری و دادشتن اطلاعات وسیع در مورد ایزو 17020 می توانید با کارشناسان خانه مدیریت صنعتی تماس بگیرید:

021-88397446،88397795

ارتقای سطح دانش، صنعت به روز

خانه مدیریت صنعتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *