ایزو 22000

ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تأمین مواد غذایی:

 

ایمنی مواد غذایی به وجود خطرات ناشی از مواد غذایی در زمان دریافت توسط مصرف کننده مربوط است. از آنجایی که بروز خطرات ایمنی موادغذایی می تواند در هر مرحله ای از زنجیره مواد غذایی اتفاق بیفتد، به کارگیری کنترل کافی در سراسر زنجیره مواد غذایی ضروری می باشد.

بنابراین ایمنی مواد غذایی با تلاش های مشترک کلیه طرف های ذینفع در زنجیره تأمین مواد غذایی تضمین می شود. ISO22000 به وسیله کارشناسان صنعت غذا به نمایندگی سازمان های بین المللی متخصصان و همکاری نزدیک کمیته CODEX (حاصل همکاری سازمان ملل FAO و سازمان بهداشت جهانی WHO) تهیه شده است که آخرین ویرایش آن در سال 2005 بوده است.

سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تأمین مواد غذایی ابزاری برای مدیریت ریسک است که به صورت خاص در صنعت غذا برای اطمینان ایمنی غذا طراحی شده است.

برای ارتقا سطح علمی خود در زمینه سیستم های مدیریتی به ویژه سیستم های مرتبط با صنایع غذایی مانند ایزو 22000،می توانید با کارشناسان خانه مدیریت صنعتی تماس بگیرید:

021-88397446،88397795

ارتقای سطح دانش، صنعت به روز

دوره ایزو 9001 را مطالعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.