خدمات- خانه مدیریت صنعتی

خدمات

آکادمی خانه مدیریت صنعتی در محیطی متناسب با آموزش و شیوه های نوین تدریس دوره های آموزشی را برگزار می کند. همچنین در صورت نیاز امکان آموزش در محل سازمان یا مراکز آموزشی نیز وجود دارد. خانه مدیریت صنعتی به منظور بهبود روند آموزش  در 3 حوزه فعالیت می کند:
  1. آموزش استاندارد: در اینجا انواع استانداردهای ایزو بصورت تشریح الزامات، مستندسازی، ممیزی داخلی و سرممیزی انجام می شود. آموزش ها در ساعت استاندارد و معمول انجام شده و غالبا بصورت کارگاهی برگزار می گردد. در اینجا با بهره گیری از دانش اساتید مجرب سعی بر آن است که بهترین آموزش کیفی را ارائه کنیم.
  2. آموزش نرم افزار: در دنیای امروزی با پیشرفت تکنولوژی تقریبا همه جا از انجام کار بصورت دستی خودداری می شود. همچنین لازمه سرعت در انجام فعالیت ها، انجام کار با نرم افزارهاست.  خانه مدیریت صنعتی برخی آموزش نرم افزارهای مربوط به رشته های مهندسی و مدیریت را توسط اساتید خبره برگزار می کند. در دوره های ویژه دانشجویان آموزش برخی سرفصل دروس دانشگاهی از طریق نرم افزار مربوطه انجام می پذیرد. آموزش برخی از نرم افزارها نیز روی وبسایت ما قابل مشاهده است.
  3. آموزش دوره های مدیریت: با پیشرفت در علوم انسانی و مدیریتی، مدیران سازمان ها می بایست دانش خود را بالابرده و به روز کنند. این امر به منظور ارتقا سازمان و رقابت با سایرین ضروری است. خانه مدیریت صنعتی با برگزاری دوره های مدیریت سعی بر ارتقا سازمان و افزایش دانش مدیران دارد. در اینجا دوره های مدیریت کیفیت، استراتژیک و زیر شاخه های آنها با بهترین کیفیت آموزشی انجام می گیرد.