درباره ما-خانه مدیریت صنعتی

درباره ما

خانه مدیریت صنعتی – آموزش صنعتی

خانه مدیریت صنعتی تحت نظارت شرکت آزمون و تائید کاربران (Global Group IRAN) فعالیت می نماید.این موسسه به عنوان اکادمی آموزشی شرکت گلوبال گروپ ایران ارائه خدمت می نماید.هدف بنیادی این موسسه برگزاری دوره های  آموزشی کاربردی همگام با بروزترین متدهای موجود در دنیا می باشد.عموماً مخاطبان دوره های آموزشی این مجموعه 2 دسته می باشند:
1- کارکنان شاغل در کارخانجات و ادارات
2- دانشجویان
این مجموعه برنامه ریزی دوره های آموزشی خود را به ترتیبی قرارداده است که هر دو قشر اعلام شده با نهایت اثربخشی و کارایی دوره های کاربردی را سپری نموده و در صنعت کشور مورد استفاده قراردهند.
با ما همراه باشید.