روش اجرايي مميزي داخلي كيفيت

روش اجرايي مميزي داخلي كيفيت

 

هدف

اطمينان از انطباق فعاليتهاي نظام مديريت كيفيت با توجه به ترتيبات طرحريزي شده

دامنه كاربرد:

كليه فعاليتهاي نظام مديريت كيفيت شامل قسمتها ، وظايف واحدها مطابق دامنه مشمول نظامنامه كيفيت.

مسئوليت :

مدير آزمايشگاه مسئوليت اجراي صحيح مميزي داخلي با همكاري مميزان انتخاب شده را بر عهده دارد .

شرح روش:
مميزي نظام مديريت كيفيت:

مدير آزمايشگاه با توجه به كليه فعاليتهاي اشاره شده در نظام مديريت كيفيت بر اساس استاندارد بين المللي ISO9001-2000 و
سايرالزامات اضافي مشتريان و سازمان و با توجه به وضعيت و اهميت فعاليتها و همچنين بررسي نتايج مميزهاي داخلي و خارجي، دوره هاي گذشته مانند تعداد عدم انطباقات مشاهده شده در مميزي ها و ….. برنامة زمان بندي سالانه مميزي را تعيين ودر فرم برنامه سالانه مميزي داخلي ثبت مي نمايد و مميزي داخلي حداقل 2 بار در سال انجام مي شود.

تبصره 1:

برنامه مميزي داخلي ساليانه با توجه به ميزان رضايت مشتريان ، نتايج بازنگري مديريت ، تعداد عدم انطباقات داخلي و
خارجي ، شكايات مشتريان و . . . . در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد .

تبصره 2:

كليه مميزين مي بايست آموزش هاي مورد نياز جهت انجام مميزي را گذرانده و صلاحيت آنان توسط مدير آزمايشگاه احراز گردد مدير آزمايشگاه تيم مميزي را با توجه به استقلال مميزان از واحد مورد مميزي مشخص نموده و براي هريك از فعاليتهاي مورد مميزي، مميزين يا مميز مورد نظر را در فرم برنامه سالانه مميزي مشخص مي نمايد،جهت آمادگي كليه واحدها به منظور انجام مميزي ، فرم اعلام زمان مميزي براي هر واحد با توجه به نوع فعاليتهاي مورد مميزي توسط مدير آزمايشگاه تكميل گرديده وبه مديريت واحدها جهت آماده بودن مستندات و مدارك مورد نظر در زمان مقرر ارسال مي گردد.

چك ليست هاي مميزي

جهت انجام مميزي،چك ليست هاي مميزي با توجه به نوع فعاليتهاي مورد مميزي توسط تيم مميزي براي هريك از فعاليتهاي
تعيين شده در فرم برنامة سالانه مميزي تهيه گرديده و در فرم چك ليست مميزي داخلي ثبت و به تائيد مدير آزمايشگاه مي رسد.

تبصره 3:

كليه مميزين موظف به ثبت يافته هاي مميزي در فرم چك ليست مميزي داخلي با توجه به نوع مدرك،شماره مدرك،
نوع سابقه و ساير موارد جهت تعيين دقيق تطابق يا عدم تطابق مي باشند.

پس از اتمام مميزي

مميزين با توجه به يافته هاي خود در صورتيكه در فرم چك ليست مميزي عدم انطباقي را مشخص نمايند،فرم اقدام اصلاحي را با توجه به شرح عدم انطباق و اقدامات اصلاحي و پيشنهادي و . . . . تكميل نموده و به تائيد مدير واحد مميزي شونده رسانده و زمان رفع عدم انطباق را نيز تعيين مي نمايند.

سخن آخر

مدير واحد مميزي شونده اقدامات اصلاحي پيشنهادي را با توجه به زمان مقرر انجام داده و در فرم اقدام اصلاحي ثبت نموده و به مدير آزمايشگاه ارجاع مي دهد.

 

برای یادگیری ممیزی داخلی و کاربرد آن در صنایع و شرکت ها، می توانید با کارشناسان خانه مدیریت صنعتی تماس بگیرید:

دوره ممیزی داخلی ایزو 9001 با خانه مدیریت صنعتی

021-88397446،88397795

ارتقای سطح دانش، صنعت به روز

خانه مدیریت صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *