کمپین مدل 5M

کمپین مدل 5M

 

 

فعالیت فراگیر هدفمند

می توان کمپین را یک ” فعالیت فراگیر هدفمند ” تعریف کرد، که در یک بازه زمانی مشخص اجرایی می گردد، در بازار تجارت نیز کمپین همین تعریف را برای رسیدن به سود بالاتر و برندینگ محصولات دنبال می کند، کمپین تبلیغاتی مجموعه‌ ای از فعالیت‌ های تبلیغاتی چند جانبه است که قبل از هر چیز پیام هدف کمپین مشخص شده، مخاطب تعیین شده و با برنامه‌ریزی دقیق بکوشد پیام مناسب در دوره زمانی مناسب با بودجه مناسب برای مخاطب مناسب ارسال شده و تعداد بیشتری از مخاطبان را برای نزدیک تر کردن ارتباط با مالک کمپین ترغیب نماید.

مدل کمپین 5M:

یک کمپین تبلیغاتی خوب و مناسب برای اثر گذاری باید بر پایه ی مدل 5M به شرح زیر باشد:

➊ Mission

شناسایی و اولویت بندی مأموریت یا هدف از ارائه تبلیغ. در این مرحله سیاست ها و چارچوب فعالیت های کمپین مشخص می شود.

➋ Message

پیام و محتوایی که در زمان ارائه تبلیغ بایستی منتقل شود از نظر میزان آگاهی بخشی و اثرگذاری مورد توجه قرار می گیرد.

➌ Media

رسانه های صوتی و تصویری که بایستی به منظور ارائه تبلیغات، با توجه به بازار هدف و مأموریت تبلیغ از آن ها استفاده کنیم.

➍ Money

بودجه و اعتبار مورد نظر به منظور طراحی، تدوین و ارائه تبلیغ چه قدر است و با چه استراتژی و تاکتیکی هزینه گردد.

➎ Measurement

اندازه گیری کارایی و اثربخشی تبلیغات از ابعاد گوناگون مانند ماندگاری بایستی زمینه تبلیغات آینده باشد.

 

برای بالا بردن سطح علمی خود در زمینه ی مدل هاب مدیریتی می توانید با کارشناسان خانه مدیریت صنعتی تماس بگیرید:

021-88397446،88397795

ارتقای سطح دانش، صنعت به روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.