دوره سرممیزی ایزو 9001

دوره سرممیزی ایزو 9001 دوره سرممیزی مختص کسانی است که می خواهند در زمینه مدیریت کیفیت بصورت جامع تر برای اجرای آن در سازمان ها آگاهی داشته باشند. در این دوره ها به آشنایی با چالش ها و بحران هایی…

سرممیزی ایزو 45001-خانه مدیریت صعتی

دوره سرممیزی ایزو 45001

دوره سرممیزی ایزو 45001 ایزو 45001 توسط کمیته ایمنی و بهداشت شغلی سازمان جهانی استاندارد تدوین شده است. این استاندارد ویرایش ایزو OHSAS18001 بوده و همواره در جهان در حال توسعه می باشد.  به منظور ایجاد فضای امن و بهداشتی…

دوره ایزو 9001:2015

دوره ایزو 9001:2015 آیا به دنبال دوره ایزو 9001:2015 با کیفیت می باشید؟؟ یکی از اساسی ترین استانداردها، استاندارد ایزو 9001 می باشد که آخرین ویرایش آن برای سپتامبر 2015 است و تا سال 2018 فراگیر می شود. ایزو 9001:2015 شامل…

دوره نرم افزار متلب

دوره نرم افزار متلب   نرم افزار متلب (MATLAB) محیطی برای محاسبات عددی برمبنای رویکرد ماتریسی است. در این نرم افزار کلیه اعداد ورودی بصورت ماتریسی به نمایش درمی آیند. در نزم افزار متلب توابع فراوانی وجود دارد؛ ولیکن علاوه…

ایزو ایمنی

دوره ایزو 45001

دوره ایزو 45001   استاندارد ایزو 45001 در مارس 2018 منتشر شد. این استاندارد جایگزین استاندارد OHSAS18001 می باشد. پیاده سازی این استاندارد برای سازمان ها امری ضروری است. ISO45001 مطابق ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت بوده و قابلیت یکپارچگی…

iso14001-industrial home

ایزو 14001:2015

ایزو 14001:2015 با صنعتی شدن جوامع و تولید انبوه کارخانجات، میزان پسماند و زباله های صنعتی در سطح جهان افزایش یافت که این مسئله برای محیط زیست بسیار زیان آور و پر خطر می باشد. استاندارد ایزو 14001 همانند ایزو…