سه تکنیک ژاپنی ها برای افزایش بهره وری

سه تکنیک ژاپنی ها برای افزایش بهره وری سه تکنیک ژاپنی ها برای افزایش بهره وری را در متن زیر دنبال بفرمایید؛ مودا ( MUDA): اتلاف منابع : یعنی اینکه بخشی از ظرفیت منبع را هدر دهیم . به عنوان…

انواع کمال گرایی

انواع کمال گرایی     کمال‌گرایی منفی روانشناسان معتقدند آنچه که در بسیاری از افراد تحت عنوان کمال گرایی یاد می شود، کمال‌گرایی از نوع منفی است،در این نوع از کمال گرایی، فرد به دنبال بی‌نقص و کامل بودن در…

روش های گوش دادن فعال را بیاموزید

روش های گوش دادن فعال را بیاموزید     تظاهر به گوش دادن شاید شما هم فکر می‌کنید وقتی صحبت نمی‌کنید در حال گوش دادن هستید، اما همیشه لزوما اینطور نیست، در بیشتر مواقع تظاهر به گوش دادن می‌کنیم اما…

روش اجرايي مميزي داخلي كيفيت

روش اجرايي مميزي داخلي كيفيت   هدف اطمينان از انطباق فعاليتهاي نظام مديريت كيفيت با توجه به ترتيبات طرحريزي شده دامنه كاربرد: كليه فعاليتهاي نظام مديريت كيفيت شامل قسمتها ، وظايف واحدها مطابق دامنه مشمول نظامنامه كيفيت. مسئوليت : مدير…

ایزو 17020

ایزو 17020     شامل الزامات برای صلاحیت نهادها ایزو 17020 استاندارد ایزو 17020 شامل الزامات برای صلاحیت نهادهای انجام دهنده بازرسی و همچنین بی طرفی و انسجام در فعالیت های بازرسی آن ها می باشد. مراحل بازرسی مراحل بازرسی…

کمپین مدل 5M

کمپین مدل 5M     فعالیت فراگیر هدفمند می توان کمپین را یک ” فعالیت فراگیر هدفمند ” تعریف کرد، که در یک بازه زمانی مشخص اجرایی می گردد، در بازار تجارت نیز کمپین همین تعریف را برای رسیدن به…