ایزو 10015-خانه مدیریت صنعتی

اهداف در استاندارد ایزو 9001:2015

اهداف در استاندارد ISO 9001:2015 بند 6.2.1 این بند از استاندارد در خصوص هدف گذاری شرح داده است، در ورژن 2008 نیز این هدف گذاری ها وجود داشت اما موردی که در ورژن 2015 موجود است قسمت دوم این الزامات…