تشریح الزامات ایزو 9001:2015

تشریح الزامات ایزو 9001:2015   ایزو 9001 استانداردی بین المللی است که الزامات مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت(QMS) یک سازمان ارائه می کند. این قسمتی از خانواده ی استاندارد های منتشر شده توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO)…

دوره ایزو 9001:2015

دوره ایزو 9001:2015 آیا به دنبال دوره ایزو 9001:2015 با کیفیت می باشید؟؟ یکی از اساسی ترین استانداردها، استاندارد ایزو 9001 می باشد که آخرین ویرایش آن برای سپتامبر 2015 است و تا سال 2018 فراگیر می شود. ایزو 9001:2015 شامل…