دوره ایزو 9001:2015

دوره ایزو 9001:2015 آیا به دنبال دوره ایزو 9001:2015 با کیفیت می باشید؟؟ یکی از اساسی ترین استانداردها، استاندارد ایزو 9001 می باشد که آخرین ویرایش آن برای سپتامبر 2015 است و تا سال 2018 فراگیر می شود. ایزو 9001:2015 شامل…