دوره ایزو 9001

دوره ایزو 9001 اگر به دنبال دوره ایزو 9001 میباشد با ما همراه باشید: این استاندارد بین المللی به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده کردن الزامات وی ، استفاده از رویکرد فرآیندی را به هنگام توسعه، اجرا و بهبود…