مدیران تصادفی

مدیران تصادفی     تعریف مدیران تصادفی مدیران تصادفی کسانی هستند که با یک تصادف، به پست مدیریت رسیده‌اند،برخی از این تصادف‌ها که من با آنها مواجه شده‌ام به شرح زیر است: پدری که کارآفرین بوده و مدیر یک کسب و…

بیانیه جهت گیری استراتژیک چیست؟

بیانیه جهت گیری استراتژیک چیست؟   بیانیه جهت گیری استراتژیک چیست؟در متن زیر دنبال کنید؛ آقایان پروفسور کاپلان و نورتون، مبدعان کارت امتیازی متوازن BSC در رویکردشان برای اجرای موثر استراتژی ،به موضوع جهت گیری استراتژیک می پردازند؛ بیانیه جهت…