مدیران تصادفی

مدیران تصادفی     تعریف مدیران تصادفی مدیران تصادفی کسانی هستند که با یک تصادف، به پست مدیریت رسیده‌اند،برخی از این تصادف‌ها که من با آنها مواجه شده‌ام به شرح زیر است: پدری که کارآفرین بوده و مدیر یک کسب و…