انواع کمال گرایی

انواع کمال گرایی     کمال‌گرایی منفی روانشناسان معتقدند آنچه که در بسیاری از افراد تحت عنوان کمال گرایی یاد می شود، کمال‌گرایی از نوع منفی است،در این نوع از کمال گرایی، فرد به دنبال بی‌نقص و کامل بودن در…