دوره نرم افزار متلب MATLAB

دوره نرم افزار متلب MATLAB برای اطلاعات در مورد دوره نرم افزار متلب MATLAB کلمه متلب مخفف دو کلمه ی MATRIX به معنای ماتریس و LABORATORY به معنای لابراتوار یا آزمایشگاه است که با هم ترکیب شده اند. دلیل این مسئله…

دوره نرم افزار متلب

دوره نرم افزار متلب   نرم افزار متلب (MATLAB) محیطی برای محاسبات عددی برمبنای رویکرد ماتریسی است. در این نرم افزار کلیه اعداد ورودی بصورت ماتریسی به نمایش درمی آیند. در نزم افزار متلب توابع فراوانی وجود دارد؛ ولیکن علاوه…